Τηλεφωνικό Ραντεβού 2107233717

Ωτοπλαστική

otoplastiki

Σχετικά με την Ωτοπλαστική

Η Ωτοπλαστική είναι η αισθητική επέμβαση που αποσκοπεί να διορθώσει οποιαδήποτε εκ γενετής ανωμαλία ή επίκτητη βλάβη του πτερυγίου του ωτός (αυτιού).

Συνηθέστερη είναι η εγχείρηση διόρθωσης αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών).

Η επέμβαση αφορά παιδιά από την ηλικία των 5 ετών (οπότε έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του πτερυγίου) και άνω, καθώς και ενήλικες.

Η ωτοπλαστική γίνεται με τοπική νάρκωση και δεν απαιτεί παραμονή σε κλινική εκτός αν μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες οπότε προτιμάται η λύση της γενικής αναισθησίας. Ανάλογα με τη δυσμορφία γίνεται επιλογή της κατάλληλης τεχνικής.

​Οι αιτίες που κάνουν τα αυτιά πεταχτά είναι είτε η μεγαλύτερη καμπυλότητα της κόγχης του αυτιού, είτε ο ατελής σχηματισμός της ανθέλικας δηλαδή της πτύχωσης στην μεσότητα του αυτιού. Μπορεί βέβαια να συμμετέχουν και οι δύο αυτοί παράγοντες. Κατά την διόρθωση χρησιμοποιείται η κατάλληλη τεχνική ώστε να διορθωθούν όλες οι υπάρχουσες ατέλειες. Δηλαδή να μικραίνει η καμπυλότητα της κόγχης και να σχηματιστεί φυσιολογική η ανθέλικα.

Η Διαδικασία της Επέμβασης

Οι τομές γίνονται πίσω από το αυτί και αφαιρείται το κομμάτι του χόνδρου που εμφανίζει υπερτροφία στην περιοχή της κόγχης. Στη συνέχεια γίνεται μια ραφή στους χόνδρους προκειμένου να διαμορφωθεί η φυσιολογική καμπυλότητα της ανθέλικας. Όταν υπάρχει μεγάλη απόκλιση των αυτιών, χρειάζεται να γίνει εξασθένιση των χόνδρων της πρόσθιας επιφάνειας για αποφυγή υποτροπών.

Μετά την Επέμβαση

Η επέμβαση διαρκεί 1 ώρα και συνήθως δίδεται εξιτήριο την ίδια ημέρα χωρίς να χρειάζεται πλέον ιδιαίτερο τύλιγμα με επιδέσμους.Η επάνοδος στην εργασία ή στο σχολείο γίνεται σε μια εβδομάδα.

​Το αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό και έχει μόνιμη διάρκεια.

Αποτέλεσματα

Επικοινωνήστε με το γιατρό για περισσότερες πληροφορίες
Call Now Button