Τηλεφωνικό Ραντεβού 2107233717

Μειωτική Στήθους

Meiotiki stithous

Μειωτική Στήθους

Είναι η επέμβαση που αποζητούν γυναίκες με μεγάλους και βαρείς μαστούς (μεγαλομαστία – γιγαντομαστία)  για να ανακουφιστούν κυρίως από τα συμπτώματα του βάρους καθώς και τον πόνων στην πλάτη και στον αυχένα.

Η μειωτική μαστού λύνει αυτά τα προβλήματα καθώς επίσης βελτιώνει το σχήμα και το μέγεθος του μαστού έτσι ώστε το καινούριο στήθος να είναι πολύ πιο αναλογικό σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα.

Η Διαδικασία της Επέμβασης

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και έχει διάρκεια 2-3 ωρών. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές σε ότι αφορά τόσο τη διάταξη των τομών καθώς και την ανόρθωση και ανασυγκρότηση του μαστού στην καινούργια του θέση.

​Οι παλιές τεχνικές χρησιμοποιούσαν τομές σε σχήμα άγκυρας ή ανεστραμμένου Τ, δηλαδή τομή γύρω από τη θηλή, μια κάθετη και μια στην υπομάστια πτυχή.

Οι μοντέρνες τεχνικές ακούνε στο όνομα Vertical Breast Reduction κάθετη μαστοπλαστική κατά την οποία υπάρχουν μόνο 2 τομές μια γύρω από τη θηλή και μια κάθετη.

​Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι ότι η μείωση και ανόρθωση του μαστού δε βασίζεται στην στήριξη του δέρματος, αλλά στην επανασυγκρότηση και ανόρθωση του εσωτερικού του μαστού (μαζικού αδένα), έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι τελείως φυσικό και με τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια.

Η μειωτική μαστού αφαιρεί δέρμα, λίπος και μαζικό αδένα ενώ η θηλή και θηλαία άλως παραμένουν προσκολλημένες στον υπόλοιπο μαστό και κινητοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε την αιμάτωση και νεύρωση σε όλη την έκταση και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να δώσουμε στο μαστό το φυσικό σχήμα σταγόνας.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης διασφαλίζεται με ειδικές μετρήσεις η συμμετρία των μαστών.

​Πολλές φορές οι μεγάλοι μαστοί έχουν μία μάλλον λιπώδη επέκταση προς την μασχάλη η οποία περιγράφεται ως ουρά του μαστού. Αυτή συνήθως αντιμετωπίζεται με Λιποαναρρόφηση κατά την διάρκεια της επέμβασης ή με άμεση εκτομή πολύ σπανιότερα.

Μετά την Επέμβαση

Οι ουλές κυρίως γύρω από τη θηλή και η κάθετη τομή του μαστού σε 6-8 μήνες αρχίζουν να εξαφανίζονται.

​Η νοσηλεία διαρκεί το πολύ μία ημέρα και η επάνοδος στην εργασία μπορεί να γίνει σε 2 εβδομάδες, ενώ σε πλήρη δραστηριότητα σε 3-4 εβδομάδες.

​Είναι εφικτός ο θηλασμός σε περίπτωση εγκυμοσύνης μετά την επέμβαση.

​Η διάρκεια του αποτελέσματος της μειωτικής στήθους ποικίλει, αφού πιθανή εγκυμοσύνη, μεταβολές του βάρους και η ηλικία ίσως προκαλέσουν μια νέα πτώση του στήθους.

Αποτέλεσματα

Επικοινωνήστε με το γιατρό για περισσότερες πληροφορίες

Τηλεφωνήστε μας στο 2107233717, ή στείλτε το μήνυμα σας στον Ιατρό.

    Call Now Button